παρακμάζοντες

παρακμάζοντες
παρακμάζω
to be past the prime
pres part act masc nom/voc pl
παρακμάζω
to be past the prime
pres part act masc nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”